ساخت گل رز با ساتن

در این آموزش تصویری قدم به قدم یاد خواهید گرفت که چگونه یک گلدان زیبا و همچین یک دسته گل رز را با استفاده از برگ درختان درست کنید.

آموزش تصویری : ساخت یک دسته گل روز از برگ درختان

آموزش تصویری : ساخت یک دسته گل روز از برگ درختان

آموزش تصویری : ساخت یک دسته گل روز از برگ درختان

آموزش تصویری : ساخت یک دسته گل روز از برگ درختان

آموزش تصویری : ساخت یک دسته گل روز از برگ درختان

آموزش تصویری : ساخت یک دسته گل روز از برگ درختان

آموزش تصویری : ساخت یک دسته گل روز از برگ درختان

آموزش تصویری : ساخت یک دسته گل روز از برگ درختان

آموزش تصویری : ساخت یک دسته گل روز از برگ درختان

آموزش تصویری : ساخت یک دسته گل روز از برگ درختان

آموزش تصویری : ساخت یک دسته گل روز از برگ درختان

آموزش ساخت کاردستی خانگیآموزش تصویری : ساخت یک دسته گل روز از برگ درختان

آموزش تصویری : ساخت یک دسته گل روز از برگ درختان

آموزش تصویری : ساخت یک دسته گل روز از برگ درختان

آموزش تصویری : ساخت یک دسته گل روز از برگ درختان


گلدان زیبا – گل رز دستساز

دانلود تمامی عکس های این مطلب در یک فایل فشرده